Paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės www.egastronomas.lt (toliau – Pardavėjas) ir egastronomas.lt kliento (toliau – Pirkėjas) dalis, supažindinančios Jus su el. parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatančios Pardavėjo ir Pirkėjo teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu el. Parduotuvėje, Pirkėjo duomenų apsaugą bei tvarką Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
 2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ar pakeistą pardavimo tvarką bei sąlygas. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
 3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
 4. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e–parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs (perskaitęs paspaudžia mygtuką “Aš sutinku su Taisyklėmis“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Sutartis, elektroniniu būdu sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma el. parduotuvėje ir Jums gali būti prieinama elektronine forma.
 5. Pirkėjas atlikęs šių veiksmų seką taip pat patvirtina, kad jis patenka į asmenų, turinčių teisę pirkti el. parduotuvėje (Taisyklių 1.3. p.) sąrašą.

2. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Pirkėjas gali pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.
 2. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
 3. Pirkėjas el. parduotuvės registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Pirkėjo asmens duomenys ir Pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.
 4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Pardavėją Kontaktų skiltyje nurodytais kontaktais. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. 
 5. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.
 6. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pardavėjas privalo Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja šių Taisyklių bei Prekių grąžinimo taisyklių numatyta tvarka priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
 4. Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
 5. Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Jeigu Pardavėjo pasiūlytos analogiškos arba panašios prekės kaina skiriasi nuo pradinės prekės kainos, Pirkėjas turi primokėti skirtumą, arba Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtos kainos skirtumą. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

4. PREKIŲ GARANTIJOS

 1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai.
 2. Visų mūsų internetinėje svetainėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai, o Mes atsakingi tik už tinkamą šios informacijos pateikimą vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.
 3. Mes esame atsakingai už Mūsų internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
 4. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti pardavėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokioms prekėms sunaudoti iki tinkamumo termino pabaigos.
 5. Mes neatsakome už tai, kad www.egastronomas.lt parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

5. Prekių užsakymas ir Pristatymas

 1. Mūsų internetinėje parduotuvėje taikomas minimalus prekių užsakymo krepšelis – 39 eur, t.y. norėdami apsipirkti turite surinkti prekių už ne mažiau kaip 39 eur.
 2. Prekių užsakymus priimame iki TREČIADIENIO 15 val., kad galėtumėme jums pristatyti prekes KETVIRTADIENĮ arba PENKTADIENĮ. Jeigu užsakymą pateiksite vėliau nei Trečiadienio 15 val., jis bus pristatytas kitos savaitės Ketvirtadienį arba Penktadienį.
 3. Dėl Desertų prašome teirautis atskirai, kadangi juos šviežius užsakome tiesiogiai iš mūsų partnerės konditerės ir turime pasiteirauti apie jos galimybes tą savaitę pagaminti norimą desertą.
 4. Prekių pristatymas yra NEMOKAMAS.
 5. Prekių pristatymą vykdome kol kas TIK VILNIAUS mieste ir aplinkiniuose rajonuose.
 6. Prekes pristatome KETVIRTADIENIAIS ir PENKTADIENIAIS.

6. Atsiskaitymo už prekes sąlygos

 1. Nemaža dalis mūsų prekių yra sveriama, tad galutinė kaina paaiškėja tik užsakius prekę iš tiekėjų. Taip pat pasitaiko, kad užsakomos prekės tiekėjas tuo metu neturi, arba pasibaigė likučiai. Todėl mes negalime priimti apmokėjimų iš anksto. Mes taikome tokią apmokėjimo už prekes tvarką:
 2. Jūs užsakote prekes mūsų internetinėje parduotuvėje ir gaunate patvirtinimą elektroniniu paštu, kad užsakymas gautas.
 3. Kuomet jūsų užsakymas bus suruoštas, mes jums išsiųsime sąskaitą faktūrą, kurioje bus nurodytos mūsų banko sąskaitos detalės pavedimui atlikti.
 4. Pavedimo atlikimo terminas – 5 darbo dienos.
 5. Jūsų prekes pristatysime pgl. mūsų el. parduotuvėje taikomą Pristatymo tvarką, t.y. ketvirtadienį arba penktadienį.

7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

 1. Jeigu esate nepatenkinti gauta preke ir norite ją gražinti arba pakeisti, arba pastebėjote, kad pristatytos ne visos jūsų užsakytos prekės, prašome susisiekti el.paštu arba telefonais, nurodytais skiltyje Kontaktai.
 2. Prekės negali būti grąžinamos jei Pirkėjas netyčia užsisakė ne tą prekę; jei prekės pakuotė yra jūsų pačių praplėšta, nepatikus skoniui dėl jūsų pačių skonio suvokimo, jei prekė yra kokybiška ir tinkamo galiojimo, ir kitais LR aktuose numatytais atvejais taikomais maisto prekių kategorijai.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Pirkėją informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.
 2. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
 3. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (Trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 4. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.